Start-To-Act

Plannen maken kan iedereen, maar plannen omzetten in daden, dat is een ander verhaal. Daarom werkt Ortic volgens Start-To-Act. Deze methode helpt bij het bewust worden en kiezen van perspectieven én bij het daadwerkelijk omzetten in actie. En zorgt voor borging in het dagelijks leven en werken. Stapsgewijs, snel en effectief.

We achterhalen waar talenten liggen, wat intrinsiek motiveert en wat eventuele blokkades zijn. Vervolgens zetten we vanuit onze visie op vitaliteit we de perspectieven op een rij. Dit geeft nieuwe inzichten en keuzemogelijkheden. We helpen met keuzes maken en door een realistisch actieplan over te gaan tot actie.

vitakwadracht-Ortic

Vitaliteit

Vitaliteit is bepalend voor een mens om een succesvol en plezierig leven te hebben. Vitaliteit betekent dat een mens fysiek en mentaal in balans is én ook de privé– en werksituatie in evenwicht is. Dit is de sleutel tot succes bij het nastreven en daadwerkelijk halen van doelen. Het vormt de basis van onze methode Start-To-Act.

Vitaliteit wordt bepaald door de balans tussen vier gebieden:
– fysiek: gezonde leefstijl, beweging
– mentaal: weerbaarheid, emotionele veerkracht, authenticiteit
– privé: genieten, ontspannen
– werk: passie, uitdaging

Vitale mensen zijn minder (vaak) ziek. Een lager ziekteverzuim zorgt voor lagere kosten.
Sfeer, uitdaging, ontplooiing en niet te vergeten teamwork spelen een essentiële rol in de productiviteit van uw organisatie. Met de Start-To-Act brengt u de kwaliteit van uw organisatie naar een hoger niveau. Zowel bij individuele medewerkers als in teamverband.

Toepassing
Start-To-Act passen we toe op werkgerelateerde processen, zoals:
– veranderprocessen (reorganisatie, outplacement)
– loopbaanprocessen (wat wil ik? wat kan ik? wat doe ik?)
– communicatieprocessen (met klanten, met werknemers, in teams)

Actie
Sommige acties vragen om ontwikkeling van competenties. Hiervoor bieden wij aparte trainingen en coachingstrajecten aan. Een goed voorbeeld is onze Job Clinic. Dit is ons raamwerk waarin we maatwerkoplossingen bieden als het gaat om:
– voorbereiding op een nieuwe baan bij outplacement
– sollicitatietraining voor werkzoekenden
– voorbereiding op reorganisatie en functiewisseling