Interview met een tevreden klant.

Heleen van Setten werkt al ruim 30 jaar bij het Rotterdamse vervoersbedrijf RET.
Begin dit jaar verloor zij haar functie. Aan Ortic de opdracht haar weer “Vitaal” te krijgen voor een nieuwe functie binnen of buiten de organisatie. In dit interview een terugblik op het laatste half jaar.

Hoe zag jou leven eruit tot het moment dat je je laatste functie verloor?

Mijn werk was mijn leven. In ploegendienst gaf ik leiding aan een team van 21 man. Mijn insteek was;” als iedereen het naar zijn zin heeft leveren ze kwaliteit”. Mijn meeste tijd stak ik dan ook in het begeleiden van mijn medewerkers.
Ik werkte in continudienst en vaak waren vergaderingen buiten mijn werktijden”. “Eenmaal thuis ging ik de volgende dag voorbereiden en deed ik de administratieve taken.Ik ging volledig op in mijn werk en had, achteraf gezien, geen privé leven.
Ik ontsnapte door elke twee maanden een korte vakantie te boeken. Ik was toen alleen en dus niemand thuis die mij kon afremmen.
Toen ik mijn functie kwijt raakte viel ik in een gat, geen baan, geen privéleven, ik had echt niets meer.

Waarom Ortic?
Via een vriend kwam ik op LinkedIn in contact met Tom Hackmann van Ortic.De filosofie over Vitaliteit en het balanceren tussen werk en privé sprak mij aan en via de eerder genoemde vriend begreep ik dat ze hiermee snel tot de kern van de zaak kwamen en ook snel resultaat boekten.

Hoe heb je de aanpak door de coach ervaren?
De snelle aanpak klopte inderdaad. Ik kreeg een spiegel voorgehouden en werd toch wel erg hard met mijzelf geconfronteerd met in het begin veel emotionele momenten. Maar er was wel een duidelijke betrokkenheid. En inderdaad, mijn coach was echt 24/7 bereikbaar als ik daar behoefte toe had.

Gedurende het traject stond Tom honderd procent achter mij en heeft hij zich prima ingezet richting bedrijf en zelfs directie. Voor mij was het ook erg fijn om te zien hoe de communicatie tussen coach en bedrijfsarts liep. Ik werd hard aan het werk gezet en mijn zelfvertrouwen groeide.
“Thuiszitten is geen optie” aldus Tom en binnen een week was ik op detacheringbasis alweer aan het werk binnen de RET.

Wat is jouw oordeel over het resultaat van de coaching?
Ik durf te stellen dat ik een ander mens ben geworden. Er is meer dan werk, ik sta open voor mijn omgeving en geniet van mijn vrije tijd.Een vaste nieuwe baan heb ik nog niet maar ik werk wel binnen het bedrijf op tijdelijke functies. Ik heb net de cursus Prince II afgerond waarmee ik als projectleider verder hoop te komen binnen of buiten de RET.

Ik ben trots en tevreden met mijzelf en zie de toekomst positief tegemoet.

Zie je blijvende veranderingen in je (werkbare) leven?
Ja zeker, achteraf zie ik mijn eigen rol in de idioterie en dit gaat mij niet weer overkomen.
Ik maak mijn uren, zet de telefoon uit als ik vrij ben.
Nee zeggen, je grenzen duidelijk aangeven, dat heb ik geleerd en ik besef dat ik tijdig behouden ben voor een langdurige Burn-Out.
Ook zie ik nu de betrekkelijkheid van dingen in en kan ik genieten van de dingen om mij heen, wandelen in de natuur, aandacht voor vrienden, zaken waar ik nooit tijd voor had.
Daarnaast werd ik aangespoord om tijd vrij te maken voor beweging, want zo stelde mijn coach;”een bruisende geest kan alleen aarden in een bruisend lichaam”.

Zonder deze coaching was ik nooit zover gekomen.

2013 het jaar van de sociale innovatie

2013 is door Ortic uitgeroepen tot het jaar van de sociale innovatie. Waarom, vraagt u zich af? Omdat sociale innovatie essentieel wordt voor het overleven van veel bedrijven.In de huidige crisis is het zoeken naar omzet een moeizaam proces.

Het verlagen van de bedrijfskosten leidt tot verhoging van de bruto winst. En juist hierop heb je zelf invloed.

In 2013 krijgen we te maken met nieuwe ontwikkelingen die direct impact hebben op het budget en de kosten voor bedrijven. Ontwikkelingen op het gebied van verzuimpreventie en arbeidsmobiliteit.
Waar hebben we het dan concreet over?

Leeftijdsbewust personeelsbeleid:

De pensioenleeftijd gaat formeel omhoog vanaf komend jaar. Dat betekent dat werkgevers hier een visie op moeten gaan ontwikkelen en zorgen dat hun werknemers langer inzetbaar blijven. Denk aan functies met een hoge stressfactor of met ploegendiensten.
Hoe lang kun je iemand blijven inzetten op die functie? Wachten tot het fout gaat of preventief handelen en problemen voorkomen? Het gaat om directe gezondheidsrisico’s als hoge bloeddruk en Burn-Out.

Medewerkers waarvan de partner de baan verliest zullen de werkgever vragen om meer uren te mogen werken. Dit is een verschijnsel dat al gaande is, maar steeds meer zal gaan voorkomen. Ook dit zal onderdeel van een nieuwe visie en beleid moeten gaan uitmaken.

Ziektepreventie:

Werknemers gaan de stijgende kosten van het zorgstelsel echt voelen. Hierdoor zal men minder snel gebruik maken van het zorgaanbod. Dit gegeven kan je als werkgever niet negeren en er zal ook visie en beleid op moeten worden ontwikkeld. Werkgevers zullen steeds meer worden aangesproken om, op vrijwillige basis, bereidheid te tonen om bij te dragen in de individuele kosten die de werknemer moet maken voor adequate zorg.

Investeren in de gezonde leefstijl van de werknemer is een onderwerp dat bij steeds meer bedrijven op de agenda van 2013 komt te staan. En dan hebben we het niet over een fruitmand in de kantine, naast de kroketten, of een online beweegprogramma, nee het gaat om een daadwerkelijke omslag naar een gezond leven, niet alleen fysiek, maar ook mentaal.

Ontslagrecht

Versoepeling van het ontslagrecht zal een weerslag gaan hebben op de werknemer.
Stijging van het aantal arbeidsconflicten zal het gevolg zijn, en een gevolg daarvan zal zeker herkenbaar worden in toename van het aantal mensen met Burn-Out. Kortom, 2013 wordt een hectisch jaar vol bedreigingen maar daardoor ook zeker van uitdaging en creativiteit. Het valt niet altijd mee, zeker binnen het MKB, om daar een passend beeld en oplossing voor te bedenken binnen het bedrijf.

Wij helpen u als werkgever graag bij het ontwikkelen en implementeren van een beleid waarmee 2013 als een goed jaar kan worden afgesloten met minder kosten en gezonde werknemers.

Wij de opdracht….u de iPad mini

a href=”https://ortic.nl/site/wp-content/uploads/2012/11/602641_194928810643143_981979011_n-e1352902186582.png”>

Communicatietools voor grip op ziekteverzuim

Verzuim drukt op de continuïteit en kwaliteit van uw dienstverlening, uw financiële huishouding en gezonde interne bedrijfsvoering. Bij verzuim speelt voor een groot deel niet direct medisch gerelateerde oorzaken een rol.Vaak spelen niet zichtbare achtergronden en factoren een belangrijke rol. Kortom, verzuimpreventie reikt verder dan alleen ziekteverzuim.

Verzuim en de duur van verzuim staat onder invloed van verschillende factoren. De een loopt door met een griepje en de ander meldt zich ziek bij een lichte verkoudheid. Oorzaken kunnen liggen op het privéterrein van de medewerker maar ook in de arbeidsomstandigheden. Medewerkers zijn niet altijd even duidelijk en open in het aangeven van de achterliggende factoren.

Naast de formele protocollen, geldende normen en waarden en onderliggende werkrelaties spelen vaak veel meer zaken een rol.
Juist in deze situaties wordt de actieradius van de bedrijfsarts beperkt vanwege zijn medische expertise.
Conflicthantering of gerichte interventies ten aanzien van de thuis- of werksituatie zijn niet het domein van de Arbodienst

Hoe kom je daar nu achter en hoe krijg je daar als leidinggevende grip en invloed op?
Ortic heeft een interactief, praktijk- en ervaringsgerichte training ontwikkeld die leidinggevende in staat stelt al in een vroeg stadium grip te krijgen op deze processen.
Deelnemers aan deze training krijgen vooropdrachten, dragen eigen casuïstiek aan en lezen vooraf de theorie. Hierdoor kan de training zelf kort en krachtig blijven, waarmee kostbare werktijd bespaard blijft.
Kortom, een training die direct toepasbare tools oplevert.

Interesse? Neem contact met ons op en wij beantwoorden graag al uw vragen.

“Duurzame inzetbaarheid” Wat levert dat mij nu precies op?

Onlangs rekende bureau Cap Gemini, in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, door wat het effect is van duurzame inzetbaarheid. Ook wel “Sociale Innovatie” of “Vitaliteitbeleid” genoemd.
Het onderzoek richtte zich op twee onderwerpen, namelijk (ziekte)verzuim en productiviteit.

Verzuim:
Over 2011 betaalden de werkgevers een bedrag van € 10,4 miljard aan loon uit aan zieke werknemers. Bij een reductie van 4% naar 3% zou dat dus een bedrag van € 2,6 miljard opleveren per jaar, los van de extra premies die werkgevers betalen als werknemers arbeidsongeschikt worden. Enorme bedragen natuurlijk, maar wat betekent dit nu voor een bedrijf met 100 werknemers? Volgens de onderzoekers komt dat neer op een bedrag van € 41.000 per jaar.

Productiviteit:

Stel dat alle bedrijven en organisaties nu ook eens werk zouden maken van duurzame inzetbaarheid en daardoor de productiviteit met 1% zouden verhogen, wat zou dat opleveren? Productiviteit kan gedefinieerd worden als Bruto Binnenlands Product / Beroepsbevolking. Als wij met dezelfde mensen 1% meer zouden produceren betekent dat een groei van € 6 miljard.
Voor datzelfde bedrijf met 100 werknemers betekent dat een omzettoename van € 95.000 per jaar.

Dit onderzoek maakt eens en te meer duidelijk dat een goed beleid op dit terrein lonend is. Bij een goede aanpak kan elke geïnvesteerde euro 3 tot 5 maal worden terugverdiend.

Meer weten over de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem contact op voor een afspraak en wij bespreken graag met u de mogelijkheden.

More Sales Less stress

Hoe ga je als bedrijf om met stress. Hoe gaat je salesteam om met stress? Hoe staat het met de motivatie, de gedrevenheid binnen dat team, factoren die je positief kunt beïnvloeden. De druk (stress) om te presteren wordt steeds groter, de eisen die door de klant worden gesteld nemen meer en meer toe en het moment van ‘burn-out’ of matig functioneren is onvermijdelijk. Onze coaches leren je sales mensen om te gaan met stress in het heetst van de strijd en de balans te bewaren tussen prive, werk, fysiek en mentaal.

Informatie over hoe wat waar en waarom Folder More Sales Less Stress (2)

Ortic gecertificeerd door Zilveren Kruis Achmea

 

 

 

Ortic is officieel ABR-light gecertificeerd door Zilveren Kruis Achmea.Dit betekent een erkenning voor onze filosofie (VitaKwadrant) en methodiek (Start-To-Act als kwalitatief, arbeidsgerelateerd zorgproduct.Zilveren Kruis Achmea heeft met de HBO-raad het zogenoemde LIVVIT pakket samengesteld, een aantal preventieve diensten met het oog op voorkomen en terugdringen van ziekteverzuim onder medewerkers en docenten bij Hoge Scholen.

De coachingsmethodiek van Ortic heeft de audit doorstaan en wij mogen onze dienstverlening aanbieden in het hoger onderwijs. Achmea dekt de kosten van deze trajecten. Wij zijn blij, maar vooral erg trots op de erkenning van onze methodiek.

vitakwadracht-Ortic

Een nieuw gezicht binnen Ortic

Op 1 september dit jaar verwelkomden wij Henrie de Jong als nieuwe collega en senior trainer/coach bij Ortic. Reden dus om hem even voor te stellen.

Kun je iets vertellen over je achtergrond?

Ik heb een universitaire basis in communicatiewetenschap, strategische management en fotojournalistiek. Daarnaast ben ik gecertificeerd Skillstrainer. Ervaring heb ik opgedaan als leidinggevende bij een grote reorganisatie binnen de grafische sector en als directeur van een instelling t.b.v. arbeidsrehabilitatie voor mensen met psychische of psychiatrische kwetsbaarheden. Tot ik er vijftien jaar terug achter kwam dat ik veel meer op mijn plaats ben als trainer/coach; in de spreekwoordelijke “klei staan” past mij het beste.

Vele trajecten heb ik begeleid binnen de overheid, onder andere voor gemeentelijke afdelingen Werk en Inkomen, ministerie van SoZaWe, UWV Werkbedrijf, SW-bedrijven, GGZ, de Belastingdienst, en verschillende organisaties en bedrijven binnen zowel de non-profit als de profit sector, met sociaal maatschappelijke thema’s waaronder arbeidsintegratie, persoonlijke en professionele ontwikkeling, managementskills, en gezondheidsmanagement.

Binnen Ortic heeft iedereen wel iets met sport als inspiratiebron, hoe zit dat bij jou?

Sport, en met name voetbal geven mij inspiratie en een schat aan voorbeelden voor mijn trainingen en coachingstrajecten. Speler-werknemer, coach-leidinggevende, speelveld-werkvloer, kleedkamer-vergaderzaal, blessure-persoonlijke draagkracht, supporters-klanten, reservebank-plaats van werkzoekende. En telkens hetzelfde motto: trainen, bewegen, ruimte zoeken, samenwerken, Niemand Buitenspel en scoren! Het leuke is dat deze manier van denken aansluit bij de filosofie van Ortic.

Ortic is een veel kleinere organisatie vergeleken bij je laatste werkgever, wat worden jouw ambities?

‘Bewegen’ is een kernwoord binnen mijn visie. In september 2012 heb ik na ruim zeven jaar de transfer gemaakt van Radar, bureau voor sociale vraagstukken, naar Ortic. Bij Ortic krijg ik alle vrijheid van handelen binnen het terrein van communicatie en vitaliteit. Vrijheid om nieuwe diensten te ontwikkelen en uit te voeren. Daarnaast zie ik Ortic als een ‘vitale’ organisatie die garant staat voor creativiteit, energie, mogelijkheden, evenwicht, doelgerichtheid en resultaat.

Door de omvang zijn de interne lijnen ook erg kort waardoor het gemakkelijk en snel communiceren is.

Als nieuwe collega kom je met een quote op de website te staan, wat wordt jouw quote?

“Als je beweging de vrijheid geeft, verander je leegte in ruimte……”

Wij heten Henrie warm welkom binnen “de familie” en wensen hem veel creativiteit en werkplezier.

MetaTour 2012: Terugblik op een fantastisch en indrukwekkend evenement

Het zit erop, de Metatour 2012, waarbij Ortic optrad als shirtsponsor voor team “Michiel” Op de site van Metatour staan de verhalen en foto- en videoverslagen van start tot finish.

Interview met Tom Hackmann: ”Het ging natuurlijk om het goede doel en het inzamelen van geld, maar laat ik eerlijk zijn, het is voor mij als wielerliefhebber geweldig om in gesprek te komen met de Michel Cornellissen (ploegleider van Vacansoleil), geïnterviewd worden door Tom van ’t Hek en de eerste kilometers te fietsen naast Ramon Sinkeldam (Nederlands kampioen onder 23 jaar, lid van team Argos Shimano) en je vervolgens letterlijk dag en nacht met je passie bezighouden”.

Met alle andere teams kijken we terug op een bewogen weekend vol regen, lekke banden, afzien en slaapgebrek maar meer nog van trots, vriendschap en betrokkenheid.

Met enige trots kunnen we zeggen dat drie mensen van ons team de top 3 vormden van degenen die de meeste kilometers aflegden tijdens deze 1000km monstertocht in estafettevorm. Andre Soff, Mariëtte Steevens en Tom Hackmann reden bijna de helft van deze kilometers door weer en wind.

Met de andere teams is inmiddels een bedrag van meer dan € 30.000 opgehaald. De donaties lopen nog even door, onder andere ook met de Workshops die Ortic gratis aanbiedt en waarvan de vrijwillige bijdrage geheel naar Metakids gaat.

Volgend jaar meedoen? Laat het weten, wij zijn zeker weer van de partij.

Bevlogenheid en het effect op mens en organisatie

Regelmatig zitten wij in de discussie over het nut en haalbaarheid van “bevlogenheid” op de werkvloer. Wij hebben de overtuiging dat investeren in bevlogen werknemers een enorm rendement oplevert. In elke discussie krijgen wij de vraag; ”is dit wel wetenschappelijk aangetoond?” Het antwoord is JA.

Onderzoeker Sven Rickli (bureau Nolost Capital) heeft onderzoek naar dit onderwerp gedaan en kwam tot de volgende harde en indrukwekkende cijfers.
 Of er cijfers zijn over plezier en levenslust op het werk? Ja, die zijn er.
Feiten over bevlogen werknemers:

  • brengen 16% meer winst op.
  • zorgen in tegenstelling tot weinig bevlogen medewerkers voor 12% meer klantenbinding.
  • zijn 18% meer productief,
  • zijn 37% minder afwezig,
  • vertonen 60% minder kwaliteitsgebreken
  • vertonen 37% minder verloop.
  • zijn voor 41% minder betrokken bij veiligheidsincidenten

De vraag is dus niet meer of het effectief is, maar hoe je dit implementeert in jouw bedrijf of organisatie. Hoe krijg je werknemers zover dat ze bevlogen raken bij het bedrijf en hun werk.

Op die vraag heeft Ortic geen pasklaar antwoord, simpelweg omdat dit maatwerk is en afhankelijk van een aantal parameters in de organisatie. Wij hebben de expertise en de methodiek om deze vertaalslag te realiseren.

Interesse? Laat je inspireren tijdens een vrijblijvend gesprek over hoe jij het beste uit je mensen haalt.